นโยบายการยกเลิก การคืนและเปลี่ยนสินค้า

คำสั่งซื้อที่ได้ทำการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี (No Refund)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนหรือคืนสินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

2. สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

กรณีพบปัญหาดังกล่าว โปรดส่งอีเมลพร้อมรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับ เข้ามาที่ ninjiom.shopth@gmail.com ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า

***ทางบริษัทงขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น***