การจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันชำระเงินเรียบร้อย จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ และ ดำเนินการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

วิธีการจัดส่ง

ค่าส่ง

ระยะเวลาการจัดส่ง*

การจัดส่งมาตรฐาน

เริ่มต้นที่ 30 บาท 

กรุงเทพและปริมณฑล ใช้เวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ

ต่างจังหวัด ใช้เวลาจัดส่ง 3 - 5 วันทำการ